Програми за ишлеме

За нашите клиенти, който си отглеждат зърнени култури, ние предлагаме различни програми за съхранение и изработка на храна.

Персонални консултации

При незадоволителни резултати или друг проблем с Вашите животни, Ви посещава високо квалифициран доктор и консултант по храните.

Индивидуални рецепти

На нашите клиенти ние предлагаме разработване на индивидуални рецепти, съобразно потребностите на животните за постигане на максимален ефект.