Contact.

Your contact page.

Производствена база

building-modern-2

ул."Христо Касапвелев" 1,
Пазарджик 4400, България

e-mail: irem_ltd@mail.bg
офис: +359 882 332 899
търг.представител: +359 888 301 403

Магазин

building-modern-2

Околовръстен път /срещу Белащица/
Пловдив 4000, България

e-mail: irem_ltd@mail.bg
офис:+359 889 355 552

Магазин

building-modern-2

ул."Мильо войвода"12,
Пазарджик 4400, България

e-mail: irem_ltd@mail.bg